Hyppää sisältöön

Hinnasto 1.1.2021

Kajaanin Veden hinnasto 1.1.2021

 • Talous- ja jäteveden käyttömaksut perimme kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

  Vesimaksu 1,40 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Tukkumyyntihinta 0,78 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Jätevesimaksu 2,53 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Jäteveden tukkumyyntihinta 1,40 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Poikkeustapauksissa jätevesi mitataan laitoksen omistamalla mittarilla, josta peritään mittarivuokra.

  Rakennusaikainen vesi- ja jätevesimaksu, €/m³
  Perimme kulloinkin voimassa olevan taksan perusteella. Toimitettu talousvesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla, jonka perusteella laskutamme talous- ja jätevesimaksut.

 • Sako- ja umpikaivoliete 10,07 €/m³ (sis. alv 24 %)

 • Talous- ja jäteveden kiinteää perusmaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta.

  Talousveden perusmaksuun sisältyy yksi tavallinen vesimittari (manuaalinen tai etäluettava).

  Talousveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 4,03 €/kk (sis. alv 24 %)

  Jäteveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 7,56 €/kk (sis. alv 24 %)

  Muilta kiinteistöiltä perimme talous- ja jäteveden perusmaksua kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävä talousveden ja jäteveden perusmaksun vuosihinta lasketaan kaavalla
  ja kuukausihinta jakamalla laskentakaavalla laskutettu tulos 12:sta:

  P = k * A * p * yp

  k = kiinteistötyypin kerroin
  A = rakennusluvan mukainen kerrosala
  p = palvelukerroin = 1
  yp = yksikköhinta

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä  = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,0589 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,1105 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

 • Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain 17 d §:n mukaisesti kielletty.

  Mikäli kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jäteveden perusmaksun kiinteistötyypeittäin korotettuna seuraavasti:

  Kiinteistötyyppi

  Omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa), vapaa-ajan rakennukset, korotuskerroin = 5
  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa, korotuskerroin = 3
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo, korotuskerroin = 3
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus, korotuskerroin = 3
  Muut rakennukset, korotuskerroin = 3
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä, korotuskerroin = 3
  Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilojen veden käyttöä, korotuskerroin = 3
  Maatalouden talousrakennus, korotuskerroin = 3

 • Mikäli kiinteistöä kohden on asennettu muita kuin perusmaksuun sisältyviä Kajaanin Veden toimittamia mittareita, peritään niistä mittarinvuokraa mittarin kokoon ja tyyppiin perustuen oheisen mukaisesti.

  Vesimittarivuokra (sis.alv 24 %)

  20 mm (2,5 m³/h), vuokra 4,19 €/kk
  25-32 mm (6 m³/h), vuokra 4,89 €/kk
  40 mm (16 m³/h), vuokra 8,13 €/kk
  50 mm (25 m³/h), vuokra 12,86 €/kk
  65 mm (40 m³/h), vuokra 13,47 €/kk
  80 mm (63 m³/h), vuokra 13,88 €/kk
  100 mm (100 m³/h), vuokra 14,47 €/kk

  Vesimittarin lisälaitteet (sis.alv 24 %)
  impulssilähetin/etäluettavan mittarin lisälaite

  20 mm (2,5 m³/h), vuokra 6,00 €/kk
  25-32 mm (6 m³/h), vuokra 6,21 €/kk
  40 mm (16 m³/h), vuokra 8,23 €/kk
  50 mm (25 m³/h), vuokra 9,24 €/kk
  65 mm (40 m³/h), vuokra 14,81 €/kk
  80 mm (63 m³/h), vuokra 15,29 €/kk

  Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit (sis. alv 24 %)

  dn 25-50, vuokra 69,71 €/kk
  dn 65-80, vuokra 71,21 €/kk
  dn 100-150, vuokra 78,31 €/kk
  dn 200-250, vuokra 83,66 €/kk

 • Liittymismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. 1.4.2007 jälkeen maksetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

  Liittymiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsevat asemakaava-alueella yleisen alueen (tontin) rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella runkolinjassa. Asemakaava-alueella liittymismaksuun sisältyy 1 (yksi) tonttijohto liittymätyyppiä kohden maks. 15 m matkan runkolinjasta ja sen ylimenevältä osalta tonttijohtojen rakentamiskustannukset veloitetaan liittyjältä toteutuneiden kustannusten mukaan.

  Talousveden ja jäteveden kiinteää liittymismaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta.

  Talousveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 1 567,02 € (alv 0 %)

  Jäteveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 2 524,75 € (alv 0 %)

  Muilta kiinteistöiltä talous- ja jäteveden liittymismaksua peritään kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden liittymismaksu lasketaan kaavalla

  L = A * k * p * ly

  A = rakennusluvan mukainen kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m²)
  k = kiinteistötyypin kerroin
  p = palvelukerroin = 1
  ly = liittymismaksun perusyksikkö (€/k-m²)

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly = 1,906 €/k-m² (alv 0 %)
  Talousveden minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 1 567,02 €.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly =  3,0716 €/k-m² (alv 0 %)
  Jäteveden minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 2 524,75 €.

  Lisäliittymismaksu

  Asiakkaan tulee ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus tai käyttötarkoitus muuttuu. Laitos perii talous- ja jäteveden lisäliittymismaksuja, jos kiinteistöä laajennetaan 10 % tai enemmän tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttaa liittymismaksua vastaavasti.

  Alueellinen liittymismaksu

  Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräiset vesihuollon rakennuskustannukset, korotetaan talousveden ja / tai jäteveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän % -osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen.

Palvelumaksut 1.1.2021

 • Mittarin lukumaksu (sis. alv 24 %)
  (mikäli laitos suorittaa lukemisen)

  • vesimittari 89,58 €/kerta
  • kaivomittari 144,30 €/kerta
 • Liittymän sulku- ja avausmaksut (sis. alv 24 %)
  (maksujen laiminlyönti)

  • Liittymän sulkumaksu 134,37 €/kerta
  • Liittymän avausmaksu 134,37 €/kerta
 • Uuden liittymän vesimittarin asennus (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 169,56 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 197,38 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 253,05 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 308,70 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Uuden liittymän vesimittarin asennus impulssivalmiuksin (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 252,38 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 280,20 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 391,52 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 447,17 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Rikkoutuneen vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 298,79 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 371,36 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 449,88 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 562,22 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Rikkoutuneen etäluettavan vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 344,67 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 503,54 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 621,72 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin talvisäilytys ja tonttijohdon sulku- ja avaustyö (sis. alv 24 %)

  • vesimittarin nouto (liittymän sulku ja vesimittarin poisto sekä talvisäilytys, myös kesävesiliittymät), 156,54 €/kerta
  • vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus, myös kesävesiliittymät), 156,54 €/kerta
  • tonttijohdon sulku, 89,58 €/kerta
  • tonttijohdon avaus, 89,58 €/kerta
 • Työveloitukset (sis. alv 24 %)

  Asennustyö, normaali työaika, 55,65 €/tunti

  Asennustyö, normaalin työajan ulkopuolella:

  • 2 ensimmäistä tuntia, 117,16 €/tunti
  •  seuraavat tunnit, 156,20 €/tunti
 • Autokulut (sis. alv 24 %)
  (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km)

  • kevyt kuorma-auto, 2,21 €/km
  • pakettiauto, 1,13 €/km
 • Liittymismaksuun sisältymättömät lisätonttijohdot (sis. alv 24 %)
  (maksimissaan 15 metrin matka)

  Talousvesitonttijohto:

  • tonttijohto dn 32, 8.123,93 €
  • tonttijohto dn 40, 8.438,21 €
  • tonttijohto dn 63, 8.737,87 €
  • tonttijohto dn 90-100, 9.469,15 €

  Viemäritonttijohto:

  • tonttijohto dn 110, 9.132,18 €
  • tonttijohto dn 160, 9.244,34 €
  • tonttijohto dn 200, 9.600,06 €
 • Sprinkleriliittymän huoltomaksu (sis. alv 24 %), 434,05 €/kerta

  Sisältää asentajan työtunteja maks. 4 tuntia ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinkleri-laitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinkleriliike.

 • Maksumuistutus 5,00 €/kerta (sis. alv 0 %)