Hyppää sisältöön

Kajaanin Vesi menestyi hyvin asukastyytyväisyys­kyselyssä 2020

Asiakas- ja asukastyytyväisyyskysely

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos ovat osallistuneet parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG konsultointi Oy. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta: kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

Yhteenveto Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloksista

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimittaman talousveden laatua ja toimitusvarmuutta koskevat mittarit arvioitiin kyselyn parhaiksi. Jätevesiviemäröinnin toiminnan koettiin olevan kyselyn keskitasoa. Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja asiakaspalvelua koskevat mittarit sijoittuivat kyselyn parhaaseen neljännekseen. Vesihuollon tiedotus yleensä koettiin kyselyn parhaaksi ja tiedotus häiriötilanteissa sijoittui parhaaseen neljännekseen. Kaikki mittarit jätevesiviemärien toimintaa lukuun ottamatta olivat parantuneet edellisestä vuoden 2018 kyselystä, tiedotusta kuvaavat mittarit eniten.

Tutkimuksen taustaa

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos ovat osallistuneet parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG konsultointi Oy. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta: kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 19 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2020 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kyselylomake lähetettiin valituille postitse huhti-toukokuussa 2020. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa.

Kajaanilaisten vastausprosentti oli 29 %, joka oli 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko tutkimuksen keskimääräinen vastausprosentti.

Tutustu tutkimustuloksiin Kajaani yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2020.