Hyppää sisältöön
Nainen pesee käsiä ulkohanan alla

Toiminta

Kajaanin Vesi -liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921.

Tarjoamme vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella.

Huolehdimme tarvitsemiemme laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa digitalisten ratkaisujen merkitys lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä, jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

Toiminnan laajuus ja tunnusluvut

Kajaanin Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 32 200 henkilöä eli 89 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 270 kilometriä. Jätevesiviemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 6 100, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 29 600 henkilöä eli 82 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Tunnusluvut 2019 – 20222019202020212022
Verkostoon pumpattu vesimäärä (m³/a)2 562 8622 472 9982 479 3932 365 089
Laskutettu vesimäärä (m³/a)2 076 2441 962 1182 011 4581 888 260
Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä
(sis. ohitukset) (m³/a)
3 276 0243 922 0333 573 8053 296 408
Laskutettu jätevesimäärä (m³/a)1 938 8191 932 9431 898 2531 774 431
Vesijohtoverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)34 17733 33032 48432 175
Jätevesiviemäriverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)31 21030 56429 91729 606
Vesijohtorunko verkoston pituus (km)528,0529,0527,0527,0
Jätevesirunkoverkoston pituus (km)264,0265,0265,0265,0
Laatuvaatimukset täyttävä talousvedenlaatu %10010010098,7
Laskuttamattoman talousveden osuus (tai hukkavesi) %19,721,218,920,2
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (v)203,1114,8148,9135,8
Putkirikkojen määrä vesijohtoverkosto/verkostopituus (kpl/km vuosi)0,010,010,010,02
Veden ominaiskäyttö, kotitalouksien veden käyttö (l/as/vrk)153,3149,4156,0147
Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen täyttyminen %100100100100
Puhdistamattoman jäteveden ohitukset %0,120,050,310,31
Laskuttamattoman jäteveden osuus %40,850,746,946,2
Jätevesijohtoverkoston uusiutumisaika v64,4176,7116,2284,6
Investoinnit yhteensä (€)2 458 1473 353 5412 684 6012 944 286
Omistajatuloutus (€)1 200 0001 200 0001 200 0001 200 000
Käyttömaksu, talousvesi €/m³ (sis. alv)1,341,351,401,48
Käyttömaksu, jätevesi €/m³ (sis. alv)2,372,492,532,59
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut %214,2209,3222,7209,3
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta, €/m³0,860,920,900,94
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon %16,216,015,716,0
Investoinnit/poistot1,371,831,431,45
Investointien tulorahoitus %1138211093
Omistajan tuki investointikustannuksiin/kokon.investoinnit %0,000,000,000,00
Sijoitetun pääoman tuotto (%)8,58,07,76,8
Omakotitalon vertailuhinta, VVY:n laskentaperusteella, €/m³5,145,285,385,53