Hyppää sisältöön
Nainen pesee käsiä ulkohanan alla

Toiminta

Kajaanin Vesi -liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921.

Tarjoamme vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella.

Huolehdimme tarvitsemiemme laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa digitalisten ratkaisujen merkitys lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä, jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

Toiminnan laajuus ja tunnusluvut

Kajaanin Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 32 300 henkilöä eli 89 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 270 kilometriä. Jätevesiviemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 6 100, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 29 800 henkilöä eli 82 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Tunnusluvut 2020 – 20232020202120222023
Verkostoon pumpattu vesimäärä (m³/a)2 472 9982 479 3932 365 0892 160 024
Laskutettu vesimäärä (m³/a)1 962 1182 011 4581 888 2601 824 124
Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä
(sis. ohitukset) (m³/a)
3 922 0333 573 8053 296 4083 253 957
Laskutettu jätevesimäärä (m³/a)1 932 9431 898 2531 774 4311 743 688
Vesijohtoverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)33 33032 48432 17532 330
Jätevesiviemäriverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)30 56429 91729 60629 772
Vesijohtorunko verkoston pituus (km)529,0527,0527,0527,6
Jätevesirunkoverkoston pituus (km)265,0265,0265,0263,6
Laatuvaatimukset täyttävä talousvedenlaatu %10010098,7100
Laskuttamattoman talousveden osuus (tai hukkavesi) %21,218,920,215,6
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (v)114,8148,9135,8396,7
Putkirikkojen määrä vesijohtoverkosto/verkostopituus (kpl/km vuosi)0,010,010,020,02
Veden ominaiskäyttö, kotitalouksien veden käyttö (l/as/vrk)149,4156,0147141,9
Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen täyttyminen %100100100100
Puhdistamattoman jäteveden ohitukset %0,050,310,310,39
Laskuttamattoman jäteveden osuus %50,746,946,246,4
Jätevesijohtoverkoston uusiutumisaika v176,7116,2284,6181,8
Investoinnit yhteensä (€)3 353 5412 684 6012 944 2862 351 561
Omistajatuloutus (€)1 200 0001 200 0001 200 0001 200 000
Käyttömaksu, talousvesi €/m³ (sis. alv)1,351,401,481,60
Käyttömaksu, jätevesi €/m³ (sis. alv)2,492,532,592,68
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut %209,3222,7209,3211,6
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta, €/m³0,920,900,941,02
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon %16,015,716,015,6
Investoinnit/poistot1,831,431,451,16
Investointien tulorahoitus %8211093122
Omistajan tuki investointikustannuksiin/kokon.investoinnit %0,000,000,000,00
Sijoitetun pääoman tuotto (%)8,07,76,86,2
Omakotitalon vertailuhinta, VVY:n laskentaperusteella, €/m³5,285,385,535,76