Hyppää sisältöön
Nainen pesee käsiä ulkohanan alla

Toiminta

Kajaanin Vesi -liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921.

Tarjoamme vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella.

Huolehdimme tarvitsemiemme laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa digitalisten ratkaisujen merkitys lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä, jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

Toiminnan laajuus ja tunnusluvut

Kajaanin Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 32 500 henkilöä eli 89 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 270 kilometriä. Jätevesiviemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 6 100, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 30 000 henkilöä eli 82 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Tunnusluvut 2019 – 2021201920202021
Verkostoon pumpattu vesimäärä (m³/a)2 562 8622 472 9982 479 393
Laskutettu vesimäärä (m³/a)2 076 2441 962 1182 011 458
Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä
(sis. ohitukset) (m³/a)
3 276 0243 922 0333 573 805
Laskutettu jätevesimäärä (m³/a)1 938 8191 932 9431 898 253
Vesijohtoverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)34 17733 33032 484
Jätevesiviemäriverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)31 21030 56429 917
Vesijohtorunko verkoston pituus (km)528,0529,0527,0
Jätevesirunkoverkoston pituus (km)264,0265,0265,0
Laatuvaatimukset täyttävä talousvedenlaatu %100100100
Laskuttamattoman talousveden osuus (tai hukkavesi) %19,721,218,9
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (v)203,1114,8148,9
Putkirikkojen määrä vesijohtoverkosto/verkostopituus (kpl/km vuosi)0,010,010,01
Veden ominaiskäyttö, kotitalouksien veden käyttö (l/as/vrk)153,3149,4156,0
Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen täyttyminen %100100100
Puhdistamattoman jäteveden ohitukset %0,120,050,31
Laskuttamattoman jäteveden osuus %40,850,746,9
Jätevesijohtoverkoston uusiutumisaika v64,4176,7116,2
Investoinnit yhteensä (€)2 458 1473 353 5412 684 601
Omistajatuloutus (€)1 200 0001 200 0001 200 000
Käyttömaksu, talousvesi €/m³ (sis. alv)1,341,351,40
Käyttömaksu, jätevesi €/m³ (sis. alv)2,372,492,53
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut %214,2209,3222,7
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta, €/m³0,860,920,88
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon %16,216,015,7
Investoinnit/poistot1,371,831,30
Investointien tulorahoitus %11382110
Omistajan tuki investointikustannuksiin/kokon.investoinnit %0,000,000,00
Sijoitetun pääoman tuotto (%)8,58,07,7
Omakotitalon vertailuhinta, VVY:n laskentaperusteella, €/m³5,145,285,38