Hyppää sisältöön
Nainen pesee käsiä ulkohanan alla

Toiminta

Kajaanin Vesi -liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921.

Tarjoamme vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella.

Huolehdimme tarvitsemiemme laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa digitalisten ratkaisujen merkitys lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä, jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

Toiminnan laajuus ja tunnusluvut

Kajaanin Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 35 000 henkilöä eli 95 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 270 kilometriä. Jätevesiviemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 6 100, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 32 300 henkilöä eli 88 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Tunnusluvut 2018 – 2020201820192020
Vesijohtorunko verkoston pituus (km)527,0528,0529,0
Jätevesirunkoverkoston pituu (km)262,6264,0265,0
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut %203,8214,2210,3
Veden ominaiskäyttö, kotitalouksien veden käyttö (l/as/vrk)151,1153,3150,0
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (v)239,5203,1114,8
Laatuvaatimukset täyttävä talousvedenlaatu %100100100
Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen täyttyminen %100100100
Jätevesijohtoverkoston uusiutumisaika v154,564,4176,7
Investointien tulorahoitus %10811382
Laskuttamattoman jäteveden osuus %43,240,850,7
Vesijohtoverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)34 66034 17735 003
Jätevesiviemäriverkostoon liittynyt asukasmäärä (as)32 96031 21032 234
Laskuttamattoman talousveden osuus (tai hukkavesi) %23,919,721,2
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon %16,716,216,0
Sijoitetun pääoman tuotto (%)7,78,58,0
Omakotitalon vertailuhinta, VVY:n laskentaperusteella, €/m³5,005,145,28
Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä
(sis. ohitukset) (m³/a)
3 437 3523 276 0243 922 033
Investoinnit yhteensä (€)2 311 2192 458 1473 353 541
Käyttömaksu, jätevesi €/m³ (sis. alv)2,282,372,49
Verkostoon pumpattu vesimäärä (m³/a)2 653 3912 562 8622 472 998
Laskutettu vesimäärä (m³/a)2 027 7722 076 2441 962 118
Investoinnit/poistot1,301,371,83
Käyttömaksu, talousvesi €/m³ (sis. alv)1,311,341,35
Laskutettu jätevesimäärä (m³/a)1 951 7871 938 8191 932 943
Omistajatuloutus (€)1 200 0001 200 0001 200 000
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta, €/m³0,890,860,92
Putkirikkojen määrä vesijohtoverkosto/verkostopituus (kpl/km vuosi)0,010,010,01
Puhdistamattoman jäteveden ohitukset %0,000,120,05
Omistajan tuki investointikustannuksiin/kokon.investoinnit %10,60,000,00