Hyppää sisältöön
Nainen pesee käsiä ulkohanan alla

Toiminta

Kajaanin Vesi -liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921.

Tarjoamme vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella.

Huolehdimme tarvitsemiemme laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa digitalisten ratkaisujen merkitys lisääntyy entisestään. Tavoitteemme on kerätä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä, jota prosessoimme ja jonka perusteella pystymme ohjaamaan vesihuollon toimintoja.

Toiminnan laajuus ja tunnusluvut

Kajaanin Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 35 000 henkilöä eli 95 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 270 kilometriä. Jätevesiviemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 6 100, joiden arvioitu asukasmäärä on noin 32 300 henkilöä eli 88 % Kajaanin kaupungin asukkaista.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut