Hyppää sisältöön
Puhdas keittiö ja vesihana

Liittyminen

Kajaanin Veden toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin (Vesihuoltolaki § 10).

Vesi- ja jätevesihuollon saatavuuden voit varmistaa ottamalla yhteyttä Kajaanin Veden asiakaspalveluun.

 • Kun suunnittelet uudisrakennusta tai olemassa olevan kiinteistön liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon selvitä ensin liittämiskohdat.

  Tarvittaessa voit pyytää alustavat vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedot LVI-suunnittelun lähtötiedoiksi. Vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedoissa on esitetty mm.

  • tonttijohtojen koko
  • liittymiskohdat
  • liittymiskorkeudet ja
  • viemärin padotuskorkeus.
 • Täytä sähköinen hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon.

  Siirry liittymishakemuslomakkeelle.

  Ilmoita hakemuksessa rakennusluvan mukainen kerrosala ja rakennuksen käyttötarkoitus sekä muut lomakkeessa merkityt asiat.

   

  Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa liittymishakemuksen.

  Täytä ja tulosta hakemus tästä.

  Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voit toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Kajaanin Vesi, Onnelantie 10, 87100 Kajaani.

 • Liittymishakemuksen perusteella lähetämme hinnaston mukaisen liittymislaskun ja sopimukset liitoslausuntoineen.

  Liittymissopimuksen laadimme aina kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan kanssa. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittajana toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön muilta omistajilta.

  Liittymien perusmaksut perimme liittymispäivästä alkaen hinnaston mukaisesti.

  Kajaanin Veden hinnasto 1.1.2023

 • Kun olet maksanut liittymislaskun ja palauttanut sopimuksen allekirjoitettuna Kajaanin Vedelle, rakentaa Kajaanin Vesi liittymän asemakaava-alueella tontin rajalle ja asemakaava-alueen ulkopuolella runkojohtojen välittömään läheisyyteen tai antaa liittymisluvan valmiiksi rakennettuun liittymispisteeseen. Tonttijohtojen liittämiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsee asemakaava-alueella yleisen alueen rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kajaanin Veden runkolinjassa.

  Verkostoon liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tonttivesijohdot ja tonttiviemärit Kajaanin Veden liittämiskohdasta (vastuuraja) rakennukselle.

  Asiakkaan kvv-urakoitsija (kvv-työnsuorittaja) liittää kiinteistön talousveden ja/tai jäteveden tonttijohdot laitoksen liitospisteeseen rakentamaan talousveden tonttijohtoon ja/tai jäteveden tonttikaivoon. Liitostyöstä tulee ilmoittaa ennakkoon Kajaanin Vedelle, joka tarkistaa kytkennän.

 • Asiakkaan pyynnöstä toimitamme vesimittarin asiakkaan valmiiksi asentamaan mittaritelineeseen, jossa on valmiina sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili kulutuspisteiden puolella, ja avaamme liittymän käyttöön.

  Vesimittarin asennuksesta perimme hinnaston mukaisen vesimittarin asennusmaksun.

  Mikäli edellä mainitut asiakkaan vastuulla olevat asennukset eivät ole kunnossa, kun tilattua vesimittaria tullemme asentamaan eli käynti on turha, perimme hinnaston mukaisen veloituksen.

 • Ilmoita asiakaspalveluumme, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos tapahtuu.

  Ilmoita myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa.

 • Padotuskorkeudella tarkoitetaan ylintä korkeustasoa, jolle viemärivesi voi viemärin kuormitustilanteiden normaalin vaihtelun puitteissa viemärissä nousta.

  Lue lisää siitä miten suojaat rakennuksen padotukselta.