Hyppää sisältöön
Kuva juoksevasta vedestä

Hinnasto ja yleiset toimitusehdot

Kajaanin Veden hinnasto ja palvelumaksut 1.1.2024 alkaen.

 • Talous- ja jäteveden käyttömaksut perimme kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

  Vesimaksu 1,60 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Tukkumyyntihinta 0,88 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Jätevesimaksu 2,89 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Jäteveden tukkumyyntihinta 1,60 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Poikkeustapauksissa perimme jätevesimaksun kiinteistön tuottaman jäteveden määrän perusteella. Jätevesi mitataan tällöin laitoksen omistamalla mittarilla, josta peritään mittarivuokra.

  Rakennusaikainen vesi- ja jätevesimaksu, €/m³
  Perimme rakennusaikaisen vesi- ja jätevesimaksun toimitetusta talousvedestä mitatun kulutuksen mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

 • Sako- ja umpikaivoliete 11,49 €/m³ (sis. alv 24 %)

 • Talous- ja jäteveden kiinteää perusmaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan pientaloilta (omakotitalo, paritalo (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennus).

  Talousveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 4,41 €/kk (sis. alv 24 %)

  Jäteveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 7,77 €/kk (sis. alv 24 %)

  Muilta kiinteistöiltä perimme talous- ja jäteveden perusmaksua kiinteistön käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden perusmaksun vuosihinta lasketaan kaavalla P = k * A * p * yp  ja kuukausihinta jakamalla laskentakaavalla saatu tulos 12:lla.

  k = kiinteistötyypin kerroin
  A = rakennusluvan mukainen kerrosala (m²)
  p = palvelukerroin = 1
  yp = yksikköhinta

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä  = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin perustuva talousveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,0645 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin perustuva jäteveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,1135 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Talousveden perusmaksuun sisältyy yksi laitoksen määrittelemä vesimittari.

  Mikäli kiinteistölle rakennetaan kaksi tai useampi pientalo, peritään perusmaksu 2-kertaisena, 3-kertaisena jne. rakennettujen pientalojen lukumäärän mukaan.

 • Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain 17 d §:n mukaisesti kielletty.

  Mikäli kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jäteveden perusmaksun kiinteistötyypeittäin korotettuna seuraavasti:

  Kiinteistötyyppi

  Omakotitalo, paritalo (enintään 2 huoneistoa), vapaa-ajan rakennus, korotuskerroin = 5
  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa, korotuskerroin = 3
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo, korotuskerroin = 3
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus, korotuskerroin = 3
  Muut rakennukset, korotuskerroin = 3
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä, korotuskerroin = 3
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin, korotuskerroin = 3
  Maatalouden talousrakennus, korotuskerroin = 3

 • Liittymismaksut eivät sisällä eikä niihin lisätä arvonlisäveroa. 1.4.2007 jälkeen maksetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Aikaisemmin entisen Vuolijoen kunnan alueella perityt arvonlisäverolliset liittymismaksut ovat siirto- mutta eivät palautuskelpoisia.

  Kajaanin Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen maksu. Vesi- ja viemäriliittymiä on yksi (1) / kiinteistö. Hallinnonjakosopimuksella hallinnonjakoalueiksi jaettua yksittäistä aluetta voidaan käsitellä kuten kiinteistöä.

  Asemakaava-alueella liittymismaksuun sisältyy yksi (1) tonttijohto liittymätyyppiä kohden maks. 15 m matkan runkolinjasta ja sen ylimenevältä osalta tonttijohtojen rakentamiskustannukset veloitetaan liittyjältä toteutuneiden kustannusten mukaan.

  Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksuun sisältyy liitostyö runkolinjaan tai jakelujohtoon ja tonttisulkuventtiili liitospisteen läheisyyteen.

  Liittämiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsevat asemakaava-alueella yleisen alueen (tontin) rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kajaanin Veden runkolinjassa.

  Liittymä rakennetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu.

  Talousveden ja jäteveden kiinteää liittymismaksua perimme kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan pientaloilta (omakotitalo, paritalo (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennus).

  Talousveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 1.567,02 € (alv 0 %)

  Jäteveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 2.524,75 € (alv 0 %)

  Mikäli kiinteistölle rakennetaan kaksi tai useampi pientalo, peritään tämän hinnaston mukaiset liittymismaksut 2-kertaisena, 3-kertaisena jne. rakennettavien pientalojen määrän mukaan.

  Muilta kiinteistöiltä talous- ja jäteveden liittymismaksua perimme kiinteistön käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden liittymismaksu lasketaan kaavalla

  L = A * k * p * ly

  A = rakennusluvan mukainen kerrosala (m²)
  k = kiinteistötyypin kerroin
  p = palvelukerroin = 1
  ly = liittymismaksun perusyksikkö (€/k-m²)

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin perustuva talousveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly = 1,906 €/k-m² (alv 0 %)
  Minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän liittymismaksun suuruinen.

  Kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin perustuva jäteveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly =  3,0716 €/k-m² (alv 0 %)
  Minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän liittymismaksun suuruinen.

  Lisäliittymismaksu

  Asiakkaan tulee ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa laitokselle myös, jos kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

  Lisärakentamisen yhteydessä veloitamme lisäliittymismaksua, jos kiinteistön rakennusluvan mukainen kerrosala kasvaa tai kiinteistön käyttötarkoitus (kiinteistötyyppi) muuttuu liittymismaksua korottavasti. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 % ja riippumatta siitä, onko liittymismaksua aikanaan peritty.

  Alueellinen liittymismaksu

  Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräisistä vesihuollon rakennuskustannuksista, korotamme talousveden ja / tai jäteveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän % -osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen.

 • Mikäli Kajaanin Vesi on asentanut kiinteistöön muita kuin perusmaksuun sisältyviä mittareita, perimme niistä mittarivuokraa mittarin kokoon ja tyyppiin perustuen oheisen taulukon mukaisesti.

  Vesimittarivuokra (sis.alv 24 %)

  20 mm, vuokra 8,75 €/kk
  25-32 mm , vuokra 10,69 €/kk
  40 mm, vuokra 13,02 €/kk
  50 mm, vuokra 16,44 €/kk
  65 mm, vuokra 21,04 €/kk
  80 mm, vuokra 23,72 €/kk
  100 mm, vuokra 25,72 €/kk

  Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit (sis. alv 24 %)

  dn 25-50, vuokra 92,29 €/kk
  dn 65-80, vuokra 94,72 €/kk
  dn 100-150, vuokra 101,38 €/kk
  dn 200-250, vuokra 118,92 €/kk

Palvelumaksut 1.1.2024

 • Mittarin lukumaksu (sis. alv 24 %)
  (mikäli laitos suorittaa lukemisen)

  • vesimittari 98,78 €/kerta
  • kaivomittari 158,57 €/kerta
 • Liittymän sulku- ja avausmaksut
  (maksujen laiminlyönti)

  Liittymän sulkumaksu 149,34 €/kerta (alv 0 %)
  Liittymän avausmaksu 185,18 €/kerta (sis. alv 24 %)

 • Uuden liittymän vesimittarin asennus (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 181,02 €/kerta
  • mittarin koko 4 m³/h, 210,37 €/kerta
  • mittarin koko 6,3 m³/h, 269,04 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin lisälaitteen toimitus/rikkoutuneen vaihto (sis. alv 24 %)
  (sisältää lisävirtalähteen toimituksen kohteeseen, ei sisällä lisävirtalähteen asennusta)

  • etäluettavan vesimittarin lisävirtalähteen toimitus osoitteeseen, 116,36 €/kerta
 • Rikkoutuneen vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 452,02 €/kerta
  • mittarin koko 4 m³/h, 641,14 €/kerta
  • mittarin koko 6,3 m³/h, 774,89 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin säilytys ja tonttijohdon sulku- ja avaustyö (sis. alv 24 %)

  • vesimittarin nouto (liittymän sulku ja vesimittarin poisto sekä säilytys), 168,66 €/kerta
  • vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus), 168,66 €/kerta
  • tonttijohdon sulku, 97,15 €/kerta
  • tonttijohdon avaus, 97,15 €/kerta
 • Työveloitukset (sis. alv 24 %)

  Asennustyö, työaikana

  • arkipäivinä ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-14.15, 59,66 €/tunti

  Asennustyö, työajan ulkopuolella

  • 2 ensimmäistä tuntia, 126,74 €/tunti
  •  seuraavat tunnit, 168,99 €/tunti
 • Autokulut (sis. alv 24 %)
  (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km)

  • kevyt kuorma-auto, 2,22 €/km
  • pakettiauto, 1,30 €/km
 • Liittymismaksuun sisältymättömät lisätonttijohdot (sis. alv 24 %)
  (Asemakaava-alueella maksuun sisältyy maks. 15 m. matka, ylimenevältä osalta perimme kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Asemakaava-alueen ulkopuolella lisätonttijohdon kustannukset perimme toteutuneiden kustannusten mukaisesti.)

  Talousvesitonttijohto:

  • tonttijohto dn 32, 9.411,86 €
  • tonttijohto dn 40, 9.881,82 €
  • tonttijohto dn 63, 10.277,27 €
  • tonttijohto dn 90-100, 12.338,66

  Viemäritonttijohto:

  • tonttijohto dn 110, 10.566,34 €
  • tonttijohto dn 160, 10.671,35 €
  • tonttijohto dn 200, 11.171.54 €
 • Sprinkleriliittymän huoltomaksu (sis. alv 24 %), 455,70 €/kerta

  Sisältää asentajan työtunteja maks. 4 tuntia ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinklerilaitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinkleriliike.

 • Maksumuistutus  5,00 €/kerta (alv 0 %)