Hyppää sisältöön
Kuva juoksevasta vedestä

Hinnasto ja yleiset toimitusehdot

Kajaanin Veden hinnasto ja palvelumaksut 1.1.2021 alkaen.

 • Talous- ja jäteveden käyttömaksut perimme kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

  Vesimaksu 1,40 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Tukkumyyntihinta 0,78 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Jätevesimaksu 2,53 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Jäteveden tukkumyyntihinta 1,40 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Poikkeustapauksissa jätevesi mitataan laitoksen omistamalla mittarilla, josta peritään mittarivuokra.

  Rakennusaikainen vesi- ja jätevesimaksu, €/m³
  Perimme kulloinkin voimassa olevan taksan perusteella. Toimitettu talousvesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla, jonka perusteella laskutamme talous- ja jätevesimaksut.

   

 • Sako- ja umpikaivoliete 10,07 €/m³ (sis. alv 24 %)

 • Talous- ja jäteveden kiinteää perusmaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta.

  Talousveden perusmaksuun sisältyy yksi tavallinen vesimittari (manuaalinen tai etäluettava).

  Talousveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 4,03 €/kk (sis. alv 24 %)

  Jäteveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 7,56 €/kk (sis. alv 24 %)

  Muilta kiinteistöiltä perimme talous- ja jäteveden perusmaksua kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävä talousveden ja jäteveden perusmaksun vuosihinta lasketaan kaavalla
  ja kuukausihinta jakamalla laskentakaavalla laskutettu tulos 12:sta:

  P = k * A * p * yp

  k = kiinteistötyypin kerroin
  A = rakennusluvan mukainen kerrosala
  p = palvelukerroin = 1
  yp = yksikköhinta

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä  = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,0589 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,1105 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

 • Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain 17 d §:n mukaisesti kielletty.

  Mikäli kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jäteveden perusmaksun kiinteistötyypeittäin korotettuna seuraavasti:

  Kiinteistötyyppi

  Omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa), vapaa-ajan rakennukset, korotuskerroin = 5
  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa, korotuskerroin = 3
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo, korotuskerroin = 3
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus, korotuskerroin = 3
  Muut rakennukset, korotuskerroin = 3
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä, korotuskerroin = 3
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin, korotuskerroin = 3
  Maatalouden talousrakennus, korotuskerroin = 3

 • Mikäli kiinteistöä kohden on asennettu muita kuin perusmaksuun sisältyviä Kajaanin Veden toimittamia mittareita, peritään niistä mittarinvuokraa mittarin kokoon ja tyyppiin perustuen oheisen mukaisesti.

  Vesimittarivuokra (sis.alv 24 %)

  13-20 mm (2,5 m³/h), vuokra 4,19 €/kk
  25-32 mm (6 m³/h), vuokra 4,89 €/kk
  40 mm (16 m³/h), vuokra 8,13 €/kk
  50 mm (25 m³/h), vuokra 12,86 €/kk
  65 mm (40 m³/h), vuokra 13,47 €/kk
  80 mm (63 m³/h), vuokra 13,88 €/kk
  100 mm (100 m³/h), vuokra 14,47 €/kk

  Vesimittarin lisälaitteet (sis.alv 24 %)
  impulssilähetin/etäluettavan mittarin lisälaite

  20 mm (2,5 m³/h), vuokra 6,00 €/kk
  25-32 mm (6 m³/h), vuokra 6,21 €/kk
  40 mm (16 m³/h), vuokra 8,23 €/kk
  50 mm (25 m³/h), vuokra 9,24 €/kk
  65 mm (40 m³/h), vuokra 14,81 €/kk
  80 mm (63 m³/h), vuokra 15,29 €/kk

  Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit (sis. alv 24 %)

  dn 25-50, vuokra 69,71 €/kk
  dn 65-80, vuokra 71,21 €/kk
  dn 100-150, vuokra 78,31 €/kk
  dn 200-250, vuokra 83,66 €/kk

 • Liittymismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. 1.4.2007 jälkeen maksetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

  Liittymiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsevat asemakaava-alueella yleisen alueen (tontin) rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella runkolinjassa. Asemakaava-alueella liittymismaksuun sisältyy 1 (yksi) tonttijohto liittymätyyppiä kohden maks. 15 m matkan runkolinjasta ja sen ylimenevältä osalta tonttijohtojen rakentamiskustannukset veloitetaan liittyjältä toteutuneiden kustannusten mukaan.

  Liittymismaksun laskutamme, kun liittymätilaus on tehty. Liittymä rakennetaan, kun liittymismaksu on maksettu.

  Talousveden ja jäteveden kiinteää liittymismaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta.

  Talousveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 1.567,02 € (alv 0 %)

  Jäteveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset 2.524,75 € (alv 0 %)

  Muilta kiinteistöiltä talous- ja jäteveden liittymismaksua peritään kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden liittymismaksu lasketaan kaavalla

  L = A * k * p * ly

  A = rakennusluvan mukainen kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m²)
  k = kiinteistötyypin kerroin
  p = palvelukerroin = 1
  ly = liittymismaksun perusyksikkö (€/k-m²)

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly = 1,906 €/k-m² (alv 0 %)
  Minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän liittymismaksun suuruinen.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly =  3,0716 €/k-m² (alv 0 %)
  Minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän liittymismaksun suuruinen.

  Lisäliittymismaksu

  Asiakkaan tulee ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus tai käyttötarkoitus muuttuu. Laitos perii talous- ja jäteveden lisäliittymismaksuja, jos kiinteistöä laajennetaan 10 % tai enemmän tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttaa liittymismaksua vastaavasti.

  Alueellinen liittymismaksu

  Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräiset vesihuollon rakennuskustannukset, korotetaan talousveden ja / tai jäteveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän % -osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen.

Palvelumaksut 1.1.2021

 • Mittarin lukumaksu (sis. alv 24 %)
  (mikäli laitos suorittaa lukemisen)

  • vesimittari 89,58 €/kerta
  • kaivomittari 144,30 €/kerta
 • Liittymän sulku- ja avausmaksut (sis. alv 24 %)
  (maksujen laiminlyönti)

  Liittymän sulkumaksu 134,37 €/kerta
  Liittymän avausmaksu 134,37 €/kerta

 • Uuden liittymän vesimittarin asennus (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 169,56 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 197,38 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 253,05 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 308,70 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Uuden liittymän vesimittarin asennus impulssivalmiuksin (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 252,38 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 280,20 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 391,52 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 447,17 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Rikkoutuneen vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 298,79 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 371,36 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 449,88 €/kerta
  • mittarin koko 15 m³/h, 562,22 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Rikkoutuneen etäluettavan vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 344,67 €/kerta
  • mittarin koko 6 m³/h, 503,54 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 621,72 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin talvisäilytys ja tonttijohdon sulku- ja avaustyö (sis. alv 24 %)

  • vesimittarin nouto (liittymän sulku ja vesimittarin poisto sekä talvisäilytys, myös kesävesiliittymät), 156,54 €/kerta
  • vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus, myös kesävesiliittymät), 156,54 €/kerta
  • tonttijohdon sulku, 89,58 €/kerta
  • tonttijohdon avaus, 89,58 €/kerta
 • Työveloitukset (sis. alv 24 %)

  Asennustyö, normaali työaika, 55,65 €/tunti

  Asennustyö, normaalin työajan ulkopuolella:

  • 2 ensimmäistä tuntia, 117,16 €/tunti
  •  seuraavat tunnit, 156,20 €/tunti
 • Autokulut (sis. alv 24 %)
  (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km)

  • kevyt kuorma-auto, 2,21 €/km
  • pakettiauto, 1,13 €/km
 • Liittymismaksuun sisältymättömät lisätonttijohdot (sis. alv 24 %)
  (maksimissaan 15 metrin matka)

  Talousvesitonttijohto:

  • tonttijohto dn 32, 8.123, 93 €
  • tonttijohto dn 40, 8.438,21 €
  • tonttijohto dn 63, 8.737,87 €
  • tonttijohto dn 90-100, 9.469,15 €

  Viemäritonttijohto:

  • tonttijohto dn 110, 9.132,18 €
  • tonttijohto dn 160, 9.244,34 €
  • tonttijohto dn 200, 9.600,06 €
 • Sprinkleriliittymän huoltomaksu (sis. alv 24 %), 434,05 €/kerta

  Sisältää asentajan työtunteja maks. 4 tuntia ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinkleri-laitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinkleriliike.

 • Maksumuistutus  5,00 €/kerta (sis. alv 24 %)