Hyppää sisältöön

Kajaanin Vesi menestyi hyvin asukastyytyväisyyskyselyssä 2022

Asiakas- ja asukastyytyväisyyskysely

Kajaanin Vesi -liikelaitos on osallistunut parillisina vuosina vuodesta 2002 alkaen teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukas-tyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta: kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.
Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 27 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2022 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kyselylomake lähetettiin valituille postitse huhti-toukokuussa 2022. Vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa.

Kajaanilaisten vastausprosentti oli 21 %, kaikkien kuntien keskiarvo oli 20 %.

Yhteenveto Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloksista

Vesihuollon toimivuutta kuvaavat mittarit ovat kutakuinkin edellisen, vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen tasolla. Vesihuollon tiedotus ja toimitusvarmuus on arvioitu kyselyssä parhaiksi, useimmissa mittareissa Kajaanin Vesi on lähellä kärkeä, asiakaspalvelussa kyselyn puolivälissä ja vesihuoltoon liittyviä ongelmia on arvioitu olevan suhteellisen vähän.

 

Lisätietoja antaa Kajaanin Veden johtaja Juha Nurminen, juha.nurminen(at)kajaani.fi, p. 044 7100 258.

 

Linkki tutkimuksen tuloksiin (PDF)