Hyppää sisältöön

Hinnasto 1.1.2023

Kajaanin Veden hinnasto 1.1.2023

 • Talous- ja jäteveden käyttömaksut perimme kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

  Vesimaksu 1,60 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Tukkumyyntihinta 0,88 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Jätevesimaksu 2,68 €/m³ (sis. alv 24 %)
  Jäteveden tukkumyyntihinta 1,48 €/m³ (sis. alv 24 %)

  Poikkeustapauksissa perimme jätevesimaksun kiinteistön tuottaman jäteveden määrän perusteella. Jätevesi mitataan tällöin laitoksen omistamalla mittarilla, josta peritään mittarivuokra.

  Rakennusaikainen vesi- ja jätevesimaksu, €/m³
  Perimme rakennusaikaisen vesi- ja jätevesimaksun toimitetusta talousvedestä mitatun kulutuksen mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

 • Sako- ja umpikaivoliete 10,65 €/m³ (sis. alv 24 %)

 • Talous- ja jäteveden kiinteää perusmaksua perimme käyttötarkoituksen mukaan pientaloilta (omakotitalo, paritalo (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennus).

  Talousveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 4,41 €/kk (sis. alv 24 %)

  Jäteveden kiinteä perusmaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 7,63 €/kk (sis. alv 24 %)

  Muilta kiinteistöiltä perimme talous- ja jäteveden perusmaksua kiinteistön käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden perusmaksun vuosihinta lasketaan kaavalla P = k * A * p * yp ja kuukausihinta jakamalla laskentakaavalla saatu tulos 12:lla.

  k = kiinteistötyypin kerroin
  A = rakennusluvan mukainen kerrosala (m²)
  p = palvelukerroin = 1
  yp = yksikköhinta

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä  = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,0645 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään talousveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden perusmaksu
  Perusyksikköhinta yp = 0,1114 €/k-m²/v (sis. alv 24 %)
  Perusmaksu on kuitenkin vähintään jäteveden kiinteän perusmaksun suuruinen.

  Talousveden perusmaksuun sisältyy yksi laitoksen määrittelemä vesimittari.

  Mikäli kiinteistölle rakennetaan kaksi tai useampi pientalo, peritään perusmaksu 2-kertaisena, 3-kertaisena jne. rakennettujen pientalojen lukumäärän mukaan.

 • Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain 17 d §:n mukaisesti kielletty.

  Mikäli kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jäteveden perusmaksun kiinteistötyypeittäin korotettuna seuraavasti:

  Kiinteistötyyppi

  Omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa), vapaa-ajan rakennukset, korotuskerroin = 5
  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa, korotuskerroin = 3
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo, korotuskerroin = 3
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus, korotuskerroin = 3
  Muut rakennukset, korotuskerroin = 3
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä, korotuskerroin = 3
  Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilojen veden käyttöä, korotuskerroin = 3
  Maatalouden talousrakennus, korotuskerroin = 3

 • Liittymismaksut eivät sisällä eikä niihin lisätä arvonlisäveroa. 1.4.2007 jälkeen maksetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Aikaisemmin entisen Vuolijoen kunnan alueella perityt arvonlisäverolliset liittymismaksut ovat siirto- mutta eivät palautuskelpoisia.

  Kajaanin Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen maksu. Vesi- ja viemäriliittymiä on yksi (1) / kiinteistö. Hallinnonjakosopimuksella hallinnonjakoalueiksi jaettua yksittäistä aluetta voidaan käsitellä kuten kiinteistöä.

  Asemakaava-alueella liittymismaksuun sisältyy yksi (1) tonttijohto liittymätyyppiä kohden maks. 15 m matkan runkolinjasta ja sen ylimenevältä osalta tonttijohtojen rakentamiskustannukset veloitetaan liittyjältä toteutuneiden kustannusten mukaan.

  Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksuun sisältyy liitostyö runkolinjaan tai jakelujohtoon ja tontti sulkuventtiili liitospisteen läheisyyteen.

  Liittämiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsevat asemakaava-alueella yleisen alueen (tontin) rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kajaanin Veden runkolinjassa.

  Liittymä rakennetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu.

  Talousveden ja jäteveden kiinteää liittymismaksua perimme kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan pientaloilta (omakotitalo, paritalo (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennus).

  Talousveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 1 567,02 € (alv 0 %)

  Jäteveden kiinteä liittymismaksu
  Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan rakennus 2 524,75 € (alv 0 %)

  Mikäli kiinteistölle rakennetaan kaksi tai useampi pientalo, peritään tämän hinnaston mukaiset liittymismaksut 2-kertaisena, 3-kertaisena jne. rakennettavien pientalojen määrän mukaan.

  Muilta kiinteistöiltä perimme talous- ja jäteveden liittymismaksua kiinteistön käyttötarkoituksen (kiinteistötyyppi) ja kerrosalan mukaan.

  Käyttötarkoituksen (kiinteistötyypi) ja kerrosalan mukaan perittävän talousveden ja jäteveden liittymismaksu lasketaan kaavalla

  L = A * k * p * ly

  A = rakennusluvan mukainen kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m²)
  k = kiinteistötyypin kerroin
  p = palvelukerroin = 1
  ly = liittymismaksun perusyksikkö (€/k-m²)

  Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet (k) ovat seuraavat:

  Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa = 5
  Asuinkerrostalo / Asuinliiketalo = 4
  Liike- ja toimistorakennus / Julkinen rakennus = 2
  Muut rakennukset = 2
  Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä = 1,5
  Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi johdetaan viemäriin = 3,5
  Maatalouden talousrakennus = 5

  Kerrosalaan perustuva talousveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly = 1,906 €/k-m² (alv 0 %)
  Talousveden minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 1 567,02 €.

  Kerrosalaan perustuva jäteveden liittymismaksu
  Perusyksikköhinta ly =  3,0716 €/k-m² (alv 0 %)
  Jäteveden minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 2 524,75 €.

  Lisäliittymismaksu

  Asiakkaan tulee ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa laitokselle myös, jos kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

  Lisärakentamisen yhteydessä veloitamme lisäliittymismaksua, jos kiinteistön rakennusluvan mukainen kerrosala kasvaa tai kiinteistön käyttötarkoitus (kiinteistötyyppi) muuttuu liittymismaksua korottavasti. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 % ja riippumatta siitä, onko liittymismaksua aikanaan peritty.

  Alueellinen liittymismaksu

  Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräisistä vesihuollon rakennuskustannuksista, korotamme talousveden ja / tai jäteveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän % -osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen.

 • Mikäli Kajaanin Vesi on asentanut kiinteistöön muita kuin perusmaksuun sisältyviä mittareita, perimme niistä mittarivuokraa mittarin kokoon ja tyyppiin perustuen oheisen taulukon mukaisesti.

  Vesimittarivuokra (sis.alv 24 %)

  20 mm, vuokra 4,23 €/kk
  25-32 mm, vuokra 4,94 €/kk
  40 mm, vuokra 8,22 €/kk
  50 mm, vuokra 12,97 €/kk
  65 mm, vuokra 13,57 €/kk
  80 mm, vuokra 13,97 €/kk
  100 mm, vuokra 14,58 €/kk

  Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit (sis. alv 24 %)

  dn 25-50, vuokra 74,26 €/kk
  dn 65-80, vuokra 76,05 €/kk
  dn 100-150, vuokra 83,82 €/kk
  dn 200-250, vuokra 90,89 €/kk

Palvelumaksut 1.1.2023

 • Mittarin lukumaksu (sis. alv 24 %)
  (mikäli laitos suorittaa lukemisen)

  • vesimittari 94,91 €/kerta
  • kaivomittari 152,37 €/kerta
 • Liittymän sulku- ja avausmaksut
  (maksujen laiminlyönti)

  • Liittymän sulkumaksu 138,16 €/kerta (alv 0 %)
  • Liittymän avausmaksu 171,32 €/kerta (sis. alv 24 %)
 • Uuden liittymän vesimittarin asennus (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 173,71 €/kerta
  • mittarin koko 4 m³/h, 201,92 €/kerta
  • mittarin koko 6,3 m³/h, 258,35 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 314,79 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin lisälaitteen toimitus kohteeseen (sis. alv 24 %)
  (ei sisällä lisävirtalähteen asennusta)

  • etäluettavan vesimittarin lisävirtalähteen toimitus osoitteeseen, 85,56 €/kerta
 • Rikkoutuneen vesimittarin uusinta (sis. alv 24 %)
  (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio, ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä)

  • mittarin koko 2,5 m³/h, 304,99 €/kerta
  • mittarin koko 4 m³/h, 377,74 €/kerta
  • mittarin koko 6,3 m³/h, 454,91 €/kerta
  • mittarin koko 10 m³/h, 564,71 €/kerta
  • muut koot todellisten kustannusten mukaan
 • Vesimittarin säilytys ja tonttijohdon sulku- ja avaustyö (sis. alv 24 %)

  • vesimittarin nouto (liittymän sulku ja vesimittarin poisto sekä säilytys), 164,16 €/kerta
  • vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus), 164,16 €/kerta
  • tonttijohdon sulku, 94,91 €/kerta
  • tonttijohdon avaus, 94,91 €/kerta
 • Työveloitukset (sis. alv 24 %)

  Asennustyö, työaikana

  • arkipäivinä ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-14.15, 56,42 €/tunti

  Asennustyö, työajan ulkopuolella

  • 2 ensimmäistä tuntia, 124,16 €/tunti
  •  seuraavat tunnit, 165,54 €/tunti
 • Autokulut (sis. alv 24 %)
  (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km)

  • kevyt kuorma-auto, 2,24 €/km
  • pakettiauto, 1,22 €/km
 • Liittymismaksuun sisältymättömät lisätonttijohdot (sis. alv 24 %)
  (Asemakaava-alueella maksuun sisältyy maks. 15 m. matka, ylimenevältä osalta perimme kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Asemakaava-alueen ulkopuolella lisätonttijohdon kustannukset perimme toteutuneiden kustannusten mukaisesti.)

  Talousvesitonttijohto:

  • tonttijohto dn 32, 8.892,65 €
  • tonttijohto dn 40, 9.159,04 €
  • tonttijohto dn 63, 9.474,93 €
  • tonttijohto dn 90-100, 10.158,10 €

  Viemäritonttijohto:

  • tonttijohto dn 110, 9.870,38 €
  • tonttijohto dn 160, 10.004,46 €
  • tonttijohto dn 200, 10.410,48 €
 • Sprinkleriliittymän huoltomaksu (sis. alv 24 %), 455,70 €/kerta

  Sisältää asentajan työtunteja maks. 4 tuntia ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinkleri-laitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinkleriliike.

 • Maksumuistutus 5,00 €/kerta (sis. alv 0 %)