Hyppää sisältöön

Suojaa kiinteistösi padotukselta

Mikäli kiinteistön alin viemäröity taso (esim. lattiakaivo tai WC-istuin) sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, tarkoittaa se kasvanutta viemäritulvavahingon riskiä kiinteistölle. Padotuskorkeuden alapuolisten tilojen suojaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Mitä padotuskorkeudella tarkoitetaan

Padotuskorkeudella tarkoitetaan ylintä korkeustasoa, jolle viemärivesi voi viemärin kuormitustilanteiden normaalin vaihtelun puitteissa viemärissä nousta.

Padotuskorkeus liitoskohtalausunnossa

Kajaanin Vesi -liikelaitos määrittelee kiinteistölle liittymissopimuksen liitteenä olevassa liitoskohtalausunnossa padotuskorkeuden.

Ellei tätä ole erikseen sopimuksessa tai sen liitteessä määritelty, pidetään padotuskorkeutena erillisviemäröinnissä viemärin laen tasokorkeutta tonttiviemärin liittämiskohdassa +1000 mm sekä sekavesiviemäröinnissä kadun pintaa tonttiviemärin liitoskohdassa +100 mm. Padotuskorkeutta verrataan rakennuksen alimman viemärikalusteen korkeustasoon

Määräykset ja vastuut

Suomen nykyisten rakentamismääräysten mukaan kiinteistön jätevesiviemäröinti on varustettava pumppauksella, mikäli viemärikalusteita sijoitetaan padotuskorkeuden alapuolelle tai vaadittavaa viemärikaltevuutta ei saavuteta.

Tämän kanssa yhtenevästi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 3.2 mukaan:

”Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi.”

Kiinteistön omistajan tehtävä

Pääsääntöisesti kellarillisten rakennusten omistajien kannattaisi varmistaa kiinteistön alimman viemäröidyn tilan korkeustaso ja kiinteistön jätevesiviemärin padotuskorkeus. Kiinteistön viemäritulvariskin selvittelyssä voidaan hyödyntää yksityisiä LVI-suunnittelijoita.

Mahdollisesti puuttuvat liitoskohtalausuntopyynnöt voi osoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitokselle osoitteeseen Onnelantie 10, 87100 KAJAANI tai sähköpostilla kajaaninvesi(at)kajaani.fi.

Jos kohteessa joudutaan tekemään muutoksia viemäröintiin, eli asentamaan pumppaamo padotuskorkeuden alapuolella olevien kalusteiden viemäröimiseksi tms., tulee siitä tehdä toimenpidelupahakemus liitteineen Kajaanin kaupungin rakennusvalvontaan.