Hyppää sisältöön
Tehdaskadun jätevedenpumppaamon muraaliteos, jossa on uimareita rannalla. Muraalin on maalannut Evgeni Ivanov.

Jätevesi

Peuraniemen jätevedenpuhdistamo

Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla käsittelemme Kajaanin kaupungin keskustaajaman jätevesien lisäksi Otanmäki-Kajaani siirtoviemärin kautta puhdistamolle tulevat Vuolijoen kirkonkylän ja Otanmäen taajaman jätevedet. Lisäksi Kajaanissa toimivat viemäriosuuskunnat  johtavat jätevetensä jätevedenpuhdistamolle.

Jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1975 mekaanis-kemialliseksi puhdistamoksi. Vuonna 2004 kemiallisen puhdistuksen perään rakennettiin biologinen suodatin. Vuosien varrella on puhdistamon prosesseja päivitetty välppäyksen, välppeen pesun, hiekanerotuksen, sakokaivolietteen vastaanoton ja lietteenkäsittelyn osalta.

  • Puhdistusprosessit pitävät sisällään välppäyksen, hiekan- ja rasvanerotuksen, esiselkeytyksen ja biologisen suodatuksen sekä lietteen käsittelyn.

    Biologinen puhdistus on toteutettu kahdeksalla Biostyroc-suodatinsolulla, joissa jätevesi ilmastetaan ja johdetaan mikrobikasvuston peittämän suodatinmateriaalin läpi. Mikrobikasvusto vähentää jäteveden BOD- ja fosforikuormaa sekä poistaa jätevedestä myös kiintoainetta. Suodattimissa tapahtuu myös ammoniumtypen nitrifiointia.

    Puhdistamon prosessissa syntynyt liete sakeutetaan ja kuivataan ruuvi- ja linkokuivaimilla. Kuivattu liete kuljetetaan mädätettäväksi lietelavoissa kuorma-autokuljetuksella Gasum Oy:lle Ouluun.

  • Jäteveden laatua tarkkailemme ympäristöluvan mukaisen kuormitustarkkailuohjelman edellyttämällä tavalla sekä omalla valvonnalla.