Hyppää sisältöön
Nainen pitää kädessä mukia josta lentää vettä ilmaan

Talousvesi

Talousveden hankinta

Kajaanin taajama-alueella jaettava vesi on lähialueen harjuista saatavaa erittäin hyvänlaatuista pohjavettä.

Meillä on yhdeksän pohjavedenottamoa, joista seitsemän toimii kaupungin lähialueella. Eri ottamot ja vedenjakelualueet on yhdistetty toisiinsa, jotta vettä voidaan tarvittaessa siirtää alueelta toiselle.

Kajaanin taajamaan pohjavesi hankitaan pääasiallisesti Matinmäen-Mustikkamäen pohjavesialueen vedenottamoista.

Koutaniemen pohjavesialueen vedenottamoilta vettä jaetaan Kajaanin taajamaan, Koutaniemen vesiosuuskunnan alueelle sekä tarvittaessa Otanmäen taajaman alueelle.

Otanmäen ja Vuolijoen taajamien alueelle jaettava pohjavesi hankitaan pääasiallisesti Vieremällä sijaitsevalta Linnaharjun vedenottamolta. Lisäksi Vuolijoen alueelle vettä hankitaan Kuusirannan vedenottamolta ja ostamalla Vaalan vesilaitokselta.

Talousveden käsittely

  • Vedenottamoiden vedet alkaloidaan talousveden pH:n nostamiseksi kalkkikivialkaloinnilla:

    • Matinmäen sekä Koutaniemen ja Sivolanniemen vedenottamoiden vedet alkaloidaan Hepomäen ja Koutaniemen vesisäiliön yhteydessä olevilla alkalointilaitoksilla
    • Otanmäen ja Vuolijoen taajamaan jaeltava Linnaharjun vedenottamon vesi alkaloidaan Otanmäen vesisäiliön yhteydessä olevalla alkalointilaitoksella.
  • Asiakkaille jaettava vesi UV-desinfioidaan laitoksen ylä- ja alavesisäiliöillä.

    Jokaisen vedenottamon vedet on myös mahdollisuus desinfioida mahdollisten veden mikrobiologisen saastumisen yhteydessä joko vedenottamolla tai vesisäiliöillä.

Talousveden valvontatutkimusohjelman mukaiset vesinäytteet

Veden laatua valvomme valvontatutkimusohjelman mukaisesti oman käytönvalvonnan, pohjavesilupiin liittyvän valvonnan ja terveydensuojeluviranomaisten suorittaman valvonnan kautta. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit teetetään ulkopuolisessa laboratoriossa.